Nabízíme

Betonáž monolitických skeletů budov a vázaní ocelové armatury

Zmonolitnění betonových skeletů budov, zmonolitnění betonových stropů, vázaní armatury základových desek.

Betonáž podlahových desek

Dodáváme odborné uložení betonu na separační PE folii (PE izolaci) s přesahy pro zajištění volného smrštění během hydratace a vysychání, provedení pružných dilatací kolem obvodů stěn a sloupů (přužná dilatace Mirelon). Dodáváme rozptýlenou ocelovou výztuž (Dramix) nebo ocelovou výztuž kari. Uložení betonu pod kontrolou rotačního laseru (Topcon PR100-2S) v rovinnatosti dle DIN 18202 tab.3. ř.3 (ČSN 744505) s vibrováním plovoucí vibrační latí. Dle přání zákazníka dodáváme aplikaci korundového vsypu a nástřiku separačním nátěrem.

Strojní hlazení povrchu, možno i s protiskluzovou úpravou

Strojní hlazení v kombinaci s korundovým vsypem mnohonásobně znásobí odolnost povrchu proti otěru. Pro venkovní plochy lze použít protiskluzovou úpravu – kartáč.

Řezání a tmelení dilatačních spár

Řezání dilatační spár v rastru cca 6×6 metru do cca 1/3 hloubky desky. Po odeznění smršťovacího procesu trvalé zatmelení PU tmelem.

Opravy a vyrovnávky starých podlah

Částečné opravy nerovností za pomocí cementových stěrek, případné broušení povrchu.

Stavební zámečnické práce

Osazování ukončovacích profilů sloužících k ukončení základové desky, osazování kovových dilatačních spár, osazování kotvících prvků.